Igényeljen szabadon felhasználható személyi kölcsönt 5 millió Ft-ig, fix törlesztőrészlettel, év végig 5,9% THM.

Kalkuláljon most, és megtudhatja, milyen kondíciókkal válthatja át meglévő hiteleit!

HITELKIVÁLTÁS KALKULÁTOR
Igen
Nem
Ft
min. 300.000 Ft
max. 8.000.000 Ft
36 hó
84 hó
Igen
Nem
KALKULÁCIÓ EREDMÉNYE
Kondíciók
Havi törlesztőrészlet
XXX.XXX Ft
Kamat
XXX %
THM
XX %
Kamatkedvezmény
XXX %
Hitelbírálati díj
XXX.XXX Ft
Teljes visszafizetendő összeg
XXX.XXX Ft

Regisztráljon és egyeztessen szakértőnkkel kötelezettségek nélkül!

Kérjen visszahívást most!

Kérjen visszahívást most!

 • előzetes hitelbírálat
 • szakértőnk megválaszolja kérdéseit
 • kérésére időpontot foglalunk a kiválasztott bankfiókba
nem
Megismertem és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Miért érdemes a Raiffeisen Személyi Kölcsönnel kiváltania más banknál lévő hiteleit?

xxxxx
Új ügyfélként jövedelemátutalás nélkül is akciósan igényelheti
Új ügyfeleknek szóló akciós kamat: 14,45% - 19,45%, THM: 16,0%-21,9%
A 14,45%-os, kamat feltétele legalább 300 ezer Ft havi nettó jövedelem és legalább 1 millió Ft kölcsönösszeg felvétele. Új ügyfél, akinek 2022.10.02-án nincs lakossági bankszámlája és igényléskor hitele a Raiffeisen Banknál.
További részletek az Új ügyfél jövedelem300 kamatkedvezmény és az Új ügyfél kamatkedvezmény pontban.
Igénylés: 2022.10.03.- 2022.12.16., vagy visszavonásig. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az Új ügyfél jövdelem300 kamatkedvezmény mértéke 7%, az Új ügyfél kedvezmény mértéke 2% a nem akciós kamathoz képest.

A kamatok meghatározása a 2022.10.03-án aktuális feltételek, a 14,45 % kamat az Új ügyfél jövedelem300 kamatkedvezmény, a 19,45% kamat az Új ügyfél kamatkedvezmény konstrukció figyelembevételével történt. A THM-ek meghatározása a 2022.10.03-án aktuális feltételek, a hatályos jogszabályok, 3 000 000 Ft kölcsönösszeg, 5 éves futamidő, a 16,0 % THM az Új ügyfél jövedelem300 kamatkedvezmény, a 21,9 % THM az Új ügyfél kamatkedvezmény konstrukció figyelembevételével történt.
A Raiffeisen Személyi Kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek és a hirdetett akciók, kedvezmények részletes feltételei a mindenkor hatályos lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában, a Lakossági Üzletszabályzatban és az Általános Üzleti Feltételekben találhatóak meg. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
xxxxx
Kiválthatja más banknál lévő hitelét, kölcsönét legyen az akár gépjárműhitel, személyi kölcsön, áruhitel, jelzáloghitel, folyószámlahitel vagy hitelkártya
Kiváltásra kerülő kölcsönre/ hitelre vonatkozó feltételek
 • a kiváltásra kerülő kölcsön/hitel legalább 6 hónapja fennálljon
 • a fennálló tartozás/a hitelkeret ügyletenként legalább 100 000 Ft összegű legyen
 • a hitellel/kölcsönnel kapcsolatos fizetési kötelezettség késedelem nélkül teljesítésre kerüljön
 • az utolsó 3 havi törlesztőrészlet, vagy hitelkeretek esetén az utolsó 3 havi fizetési kötelezettség megfizetésre és igazolásra kerüljön
 • kiváltható főbb hitel/kölcsöntípusok: forint alapú annuitásos törlesztésű személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel, jelzáloghitel, folyószámlahitel, hitelkártya
 • nem Raiffeisen bank által nyújtott kölcsön/hitel legyen. Személyi kölcsön Extra esetén a bank ajánlatában szereplő személyi kölcsön/újrakezdési hitel kiváltása elfogadható.
Hitelkiváltás esetén további feltétel, hogy az igényelt kölcsönösszeg a kiváltandó hitelek/kölcsön összegét a hitelbírálati díj összegével meghaladja. Hitelkeretek esetén további feltétel, hogy a kölcsönösszeg kiváltandó hitelkeretre eső része a kiváltandó hitelkeret(ek) összegét legalább azok 10%-ával meghaladja.
xxxxx
Fix a kamat, amit új és meglévő ügyfeleknek szóló kamatkedvezménnyekkel csökkenthet
Kamat:12,95%-21,45%
A kamatok meghatározása a 2022.10.01-én aktuális feltételek, 12,95% kamat a Hitelkiváltó Plusz kedvezmény, a 21,45% kamat a kamatkedvezmény nélküli konstrukció figyelembevételével történt. A Raiffeisen személyi kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek és a hirdetett akciók, kedvezmények részletes feltételei a mindenkor hatályos lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában, a Lakossági Üzletszabályzatban és az Általános Üzleti Feltételekben találhatóak meg. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
xxxxx
THM: 14,3%-24,3% (akció)
A THM-ek meghatározása a 2022.10.01-én aktuális feltételek, a hatályos jogszabályok, 3 000 000 Ft kölcsönösszeg, 5 éves futamidő, a 14,3% THM a Hitelkiváltó Plusz kedvezmény, a 24,3% THM a kamatkedvezmény nélküli konstrukció figyelembevételével történt. A Raiffeisen személyi kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek és a hirdetett akciók, kedvezmények részletes feltételei a mindenkor hatályoslakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában, a Lakossági Üzletszabályzatban és az Általános Üzleti Feltételekben találhatóak meg. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
xxxxx
300.000 Ft-tól 8 millió Ft-ig igényelheti így hitelei kiváltásán felül szabadon felhasználható összeggel is rendelkezhet
xxxxx
A futamidő végéig fix törlesztővel igényelheti

Energiatakarékos megoldásokhoz 30.000 Ft jóváírást kaphat meglévő és új ügyfélként is

Raiffeisen energiatakarékos megoldások:
Főbb feltételek:
 • Az ügyfél a felhasználást igazoló – saját nevére szóló –, a kölcsön folyósítása napján, vagy azt követően, de legkésőbb 2023.03.31-ig kiállított számlát vagy számlákat legkésőbb 2023.03.31-ig hiánytalanul email-ben az szamla.szemelyikolcson@raiffeisen.hu címre eljuttatja. Az email-nek tartalmaznia kell a szerződésszámot vagy igénylésazonosítót is.
 • A benyújtott számlán egyértelműen azonosítható az előbbiekben meghatározott felhasználási cél(ok).
 • Előlegszámlát és díjbekérőt nem fogadunk el.
 • A folyósított kölcsön összege az 1 000 000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, a kölcsön igénylőlapon választott célja: gépkocsi vásárlás, energetikai korszerűsítés, lakásfelújítás vagy hitelkiváltás, vagy tartós fogyasztási cikk vásárlása.
 • Hitelkiváltás esetén a kölcsön összegének szabadfelhasználású része minimum el kell érje a hitelkiváltásra fordítandó kölcsönösszeget, így a promóciós jóváíráshoz a kölcsön összegéből legalább a hitelkiváltásra fordítandó összeggel azonos összeget kell a jelen pont szerinti energiahatékonyságot növelő felhasználási célra fordítani. A szabadfelhasználásra, és így a jelen pont szerinti energiahatékonyságot növelő felhasználási célra fordítandó kölcsönrész az igényléskori adatokkal rögzül, akkor is, ha a hitelbírálat során a hitelkiváltásra fordítandó összeg módosul.
 • Egy ügylet (promócióban résztvevő termék) esetén maximum egy jóváírás nyújtható. A jóváírás abban az esetben sem jár többször, amennyiben egy ügyletben Adós és Adóstárs is szerepel, ebben az esetben is csak egyszer jár a jóváírás.
A jóváírás egy összegben a kölcsönszerződésben meghatározott kifizetési bankszámlára történik, a kölcsön folyósítását és kifizetését követően. Ha a folyósítás és kifizetés megtörténik és az igazoló számla vagy számlák hiánytalanul megérkeznek a Bankhoz 2022.11.30-ig, a jóváírás 2022.12.15-ig teljesítésre kerül. Ha a folyósításra és kifizetésre, illetve a számla vagy számlák hiánytalan megérkezésére ezt követően kerül sor, akkor a jóváírás az igazoló számla vagy számlák hiánytalan megérkezését követő 50 napon belül megtörténik, de legkésőbb 2023.04.15-ig.


A jóváíráshoz legalább a felvett kölcsönösszeg 50%-át a hitelcél megvalósulására kell fordítani és számlával igazolni a Bank felé. A jóváírás feltételei a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában találhatók. Igénylés: 2022.10.03 és 2022.12.16. között, vagy visszavonásig. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Csökkentse kölcsöne kamatát kedvezményeinkkel vagy az új ügyfeleknek szóló akcióinkkal!

Önnek ajánljuk, ha legalább 3 millió Forintos kiadásra készül és legalább havi nettó 300 ezer Ft igazolt jövedelemmel rendelkezik

Hitelkiváltó plusz kamatkedvezmény

Kamat: 12,95%, THM: 14,3%

Feltételei:

 • legalább 3 millió Ft kölcsönösszeg
 • aktív számlahasználat vállalása
  A kamatkedvezmény feltétele, aktív számlahasználat vállalása:
  • a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben
  • az Adós kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján a mindenkori havi nettó minimálbér összege legfeljebb kettő részletben jóváírásra kerüljön és
  • Adós havonta legalább 4 tranzakciót a bankszámláján végrehajtson.
  A feltételek nem teljesítése esetén a Bank a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában szereplő havi díjat számít fel. A tranzakciók típusát az aktív számlahasználathoz kapcsolódó részben részletezzük. A Hitelkiváltó Plusz kamatkedvezmény további részletes feltételeit a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
 • leagalább havi nettó 300 ezer Ft jövedelem vállalása és
  A havi nettó jövedelemhatár a bank által elfogadható jövedelem összegével kerül meghatározásra. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról. A Hitelkiváltó Plusz kamatkedvezmény további részletes feltételeit lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.
 • legalább 6 hónapja fennálló, ügyletenként legalább 100 ezer Ft, összegű annuitásos törlesztésű, a feltételeknek megfelelő, nem Raiffeisen hitel/kölcsön kiváltásakor. Személyi Kölcsön Extra esetén a Bank ajánlatában szereplő Személyi Kölcsön/Újrakezdési Hitel kiváltása elfogadható.
 • További feltétel egyes már nem értékesített bankszámlák esetén: bankszámla konstrukció módosítás.
  Bankszámla konstrukció módosítása akkor szükséges, ha az Adós a Kondíciós Listában meghatározott bankszámlával rendelkezik. További részleteket a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.

Önnek ajánljuk, ha nagyobb összegű, nem Raiffeisen banknál vezetett hiteleit szeretné kiváltani

Hitelkiváltó kamatkedvezmény

Kamat: 15,45%, THM: 17,1%

Feltételei:

 • legalább 1 millió Ft kölcsönösszeg
 • aktív számlahasználatvállalása
  A kamatkedvezmény feltétele, aktív számlahasználat vállalása:
  • a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben
  • az Adós kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján a mindenkori havi nettó minimálbér összege legfeljebb kettő részletben jóváírásra kerüljön és
  • Adós havonta legalább 4 tranzakciót a bankszámláján végrehajtson.
  A feltételek nem teljesítése esetén a Bank a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában szereplő havi díjat számít fel. A tranzakciók típusát az aktív számlahasználathoz kapcsolódó részben részletezzük. A Hitelkiváltó kamatkedvezmény további részletes feltételeit a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
 • legalább 6 hónapja fennálló, ügyletenként legalább 100 ezer Ft, összegű annuitásos törlesztésű, a feltételeknek megfelelő, nem Raiffeisen hitel/kölcsön kiváltásakor. Személyi Kölcsön Extra esetén a Bank ajánlatában szereplő Személyi Kölcsön/Újrakezdési Hitel kiváltása elfogadható.
 • További feltétel egyes már nem értékesített bankszámlák esetén: bankszámla konstrukció módosítás.
  Bankszámla konstrukció módosítása akkor szükséges, ha az Adós a Kondíciós Listában meghatározott bankszámlával rendelkezik. További részleteket a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.

Új ügyfél jövedelem300 kamatkedvezmény

Kamat: 14,45%, THM: 16,0%

Feltételei:

 • az igénylő csak új ügyfél lehet
  Új ügyfél, aki nem rendelkezik 2022.10.02-án Raiffeisen lakossági számlevezetési szolgáltatással – bankszámlával és a kölcsön igénylésekor nincs Raiffeisen lakossági hitele. Adóstárssal történő igénylés esetén mindkettő félnek új ügyfélnek kell minősülnie. Az Új ügyfél300 akció további részletes feltételeit, korlátozásait a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
 • legalább 1 millió Ft kölcsönösszeg
 • legalább havi nettó 300 ezer Ft jövedelem
  A havi nettó jövedelemhatár a bank által elfogadható jövedelem összegével kerül meghatározásra. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról.
Igénylés: 2022.10.03.-2022.12.16 vagy visszavonásig
Igénylési időszakban a kamatkedvezmény mértéke végig 7% a kedvezmény nélküli kamathoz képest. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Új ügyfél kamatkedvezmény

Kamat: 19,45%, THM: 21,9%

Feltételei:

 • az igénylő csak új ügyfél lehet
  ÚJ ügyfél, aki nem rendelkezik 2022.10.02.-án Raiffeisen lakossági számlevezetési szolgáltatással – bankszámlával és a kölcsön igénylésekor nincs Raiffeisen lakossági hitele. Adóstárssal történő igénylés esetén mindkettő félnek új ügyfélnek kell minősülnie. Az Új Ügyfél akció további részletes feltételeit a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
Igénylés: 2022.10.03.-2022.12.16 vagy visszavonásig
Igénylési időszakban a kamatkedvezmény mértéke végig 2% a kedvezmény nélküli kamathoz képest. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Aktív számlahasználat és jövedelem450 kamatkedvezmény

Kedvezményes kamat 12,95% THM: 14,3%

Feltételei:

 • legalább 3 millió Ft kölcsönösszeg
 • aktív számlahasználat vállalása: rendszeres havi jóváírás és havonta mindössze 4 tranzakció a Raiffeisen bankszámlán és
  A kamatkedvezmény feltétele, aktív számlahasználat vállalása:
  • a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben
  • az Adós kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján a mindenkori havi nettó minimálbér összege legfeljebb kettő részletben jóváírásra kerüljön és
  • Adós havonta legalább 4 tranzakciót a bankszámláján végrehajtson.
  A feltételek nem teljesítése esetén a Bank a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában szereplő havi díjat számít fel. A tranzakciók típusát az aktív számlahasználathoz kapcsolódó részben részletezzük. Az Aktív számlahasználat és jövedelem450 kamatkedvezmény további részletes feltételeit a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
 • legalább havi nettó 450 ezer Ft jövedelem
  A havi nettó jövedelemhatár a bank által elfogadható jövedelem összegével kerül meghatározásra. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról. Az aktív számlahasználat és jövedelem450 kamatkedvezmény további részletes feltételeit a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
 • További feltétel egyes már nem értékesített bankszámlák esetén: bankszámla konstrukció módosítás
  Bankszámla konstrukció módosítása akkor szükséges, ha az Adós a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában meghatározott bankszámlával rendelkezik. További részleteket a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.

Aktív számlahasználat és jövedelem300 kamatkedvezmény

Kedvezményes kamat 13,45% THM: 14,8%

Feltételei:

 • legalább 1 millió Ft kölcsönösszeg
 • aktív számlahasználat vállalása: rendszeres havi jóváírás és havonta mindössze 4 tranzakció a Raiffeisen bankszámlán és
  A kamatkedvezmény feltétele, aktív számlahasználat vállalása:
  • a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben
  • az Adós kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján a mindenkori havi nettó minimálbér összege legfeljebb kettő részletben jóváírásra kerüljön és
  • Adós havonta legalább 4 tranzakciót a bankszámláján végrehajtson.
  A feltételek nem teljesítése esetén a Bank a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában szereplő havi díjat számít fel. A tranzakciók típusát az aktív számlahasználathoz kapcsolódó részben részletezzük. Az Aktív számlahasználat és jövedelem300 kamatkedvezmény kamatkedvezmény további részletes feltételeit a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
 • legalább havi nettó 300 ezer Ft jövedelem
  A havi nettó jövedelemhatár a bank által elfogadható jövedelem összegével kerül meghatározásra. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról. Az aktív számlahasználat és jövedelem300 kamatkedvezmény további részletes feltételeit a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
 • További feltétel egyes már nem értékesített bankszámlák esetén: bankszámla konstrukció módosítás
  Bankszámla konstrukció módosítása akkor szükséges, ha az Adós a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában meghatározott bankszámlával rendelkezik. További részleteket a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.

Aktív számlahasználat kamatkedvezmény

Kedvezményes kamat 17,45% THM: 19,5%

Feltételei:

 • aktív számlahasználat vállalása:
  • három hónapból legalább kettőben az Adós kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján,
  • a mindenkori havi nettó minimálbér összege legfeljebb kettő részletben jóváírásra kerüljön és
  • Adós havonta legalább 4 tranzakciót a bankszámláján végrehajt. Elfogadható tranzakciók:
   • készpénzfelvétel belföldön ATM-ből – bankkártyás készpénzfelvétel
   • betéti - vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön, külföldön – bankkártyás vásárlás,
   • átutalás belföldön forintban, átutalás euróban (SEPA), átutalás egyéb devizában és minden egyéb eseti átutalás és rendszeres átutalás,
   • beszedés - csoportos beszedés
  A feltételek nem teljesítése esetén a Bank a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában szereplő havi díjat számít fel.
 • További feltétel egyes már nem értékesített bankszámlák esetén: bankszámla konstrukció módosítás
  Bankszámla konstrukció módosítása akkor szükséges, ha az Adós a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában meghatározott bankszámlával rendelkezik. További részleteket a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.
Az aktív számlahasználat kamatkedvezmény további részletes feltételeit a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

A hitelkiváltás további feltételei


xxxxx
Futamidő
300 000 Ft-tól 595 000 Ft kölcsönösszegig 36 - 60 hónap a futamidő
600 000 Ft-tól 8 000 000 Ft kölcsönösszegig 36 - 84 hónap a futamidő
xxxxx
Jövedelem:
minimum 180.000 Ft igazolt havi nettó jövedelem (adóstárs nélkül)
Adóstárssal történő igénylés esetén az egyik adósnak min. 180.000 Ft, másik adósnak min. 133.000 Ft igazolt havi nettó jövedelemmel kell rendelkeznie.
xxxxx
Minimum életkor betöltött 21. életév
Ha a kölcsön igénylésekor elmúlt már 18, de még nem töltötte be a 21. életévét, vagy a kölcsön lejáratakor már betölti a 71. életévét, olyan adóstárs bevonása szükséges, aki az igényléskor betöltötte a 21. életévét, a kölcsön lejártakor pedig még nem tölti be a 71. életévét, és megfelel a további hiteligénylési feltételeknek is.
xxxxx
Munkaviszony
Minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony és a jelenlegi munkahelyen már lejárt próbaidő. Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások tulajdonosai esetében minimum 12 hónapos folyamatos gazdasági tevékenység és egy lezárt üzleti év.
xxxxx
Munkáltatói igazolás nem szükséges
Alkalmazott munkavállalónak 5 millió Ft kölcsön összeg igénylésig csak 3 havi bankszámlakivonatot kell benyújtani
Ha a jövedelem nem Raiffeisen Banknál vezetett számlára érkezik 3 havi bankszámlakivonat benyújtása elegendő, így a munkáltatói igazolást vagy elektronikus keresetkimutatást nem kell benyújtani az igényléshez.
xxxxx
Ingatlanfedezet nem szükséges
A kiváltható hitelek feltételeinek részleteit, és a kiváltáshoz szükséges dokumentumok listáját az alábbi dokumentumokban találja. Kölcsönigénylés minimális feltételei, Igényléshez szükséges dokumentumok listája


Kérjen visszahívást vagy érdeklődjön videóbankon keresztül és szakértőnk percek alatt kiszámolja törlesztőrészletét!

VISSZAHÍVÁST KÉREK!

Intézze VideoBankon otthonról!

 • Segítünk kiválasztani a megfelelő kölcsönt
 • Részletes kalkulációt kap
 • Kényelmesen otthonról hívhat minket


VIDEOBANKON INTÉZEM!

Raiffeisen Személyi Kölcsön igénylés menete hitelkiváltásra

xxxxxRegisztráció
xxxxxEgyeztetés
xxxxxDokumentumok
xxxxxIgénylés
xxxxxHitelbírálat
xxxxxFolyósítás
 • Regisztráljon, és kérjen visszahívást, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot VideoBank szolgáltatásunkon keresztül!
 • Ha munkanapokon 8 és 16 óra között regisztrál, akár 1 órán belül visszahívjuk.
 • Telefonos vagy VideoBankon történő tájékoztatás során
  • szakértőnk ellenőrzi a hiteligényléshez szükséges minimális feltételeket,
  • kiszámolja a törlesztőrészletét, és
  • részletes tájékoztatást nyújt a hiteligénylés feltételeiről, folyamatáról, költségeiről és a szükséges dokumentumokról.
 • Az előkalkuláció díjmentes.
 • Az igényléshez szükséges dokumentumokról itt tájékozódhat. A dokumentumokat akár elektronikusan is beadhatja az igényléskor. Részletek itt.
 • Újdonság: már munkáltatói igazolás helyett elektronikus keresetkimutatással is igazolhatja jövedelmét, amit bármikor letölthet az Ügyfélkapun keresztül. Bővebb információ
 • A kiválasztott bankfiókban személyesen azonnal benyújthatja Kölcsönigénylését, ha az igényléshez szükséges dokumentumokat a Bank által meghatározott formában magával hozza.
 • Az igénylőlap és a szükséges dokumentumok benyújtását követően igénylését elbíráljuk.
 • A hitelbírálat eredményétől függően állapítjuk meg az igénybe vehető kölcsön végső összegét és feltételeit.
 • Változatlan feltételek melletti jóváhagyáskor folyósítjuk a technikai számlára a kölcsönt, melyről SMS-ben és levélben is tájékoztatást küldünk.
 • A kiváltandó hitelt nyújtó hitelintézet nyilatkozatának benyújtását követően kifizetjük a kölcsönösszeget a másik hitelintézet részére a hitelkiváltásra, majd az esetlegesen fennmaradt szabadon felhasználható plusz összeget átutaljuk a szerződésben megjelölt számlaszámra.
xxxxx
Regisztráció
 • Regisztráljon, és kérjen visszahívást, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot VideoBank szolgáltatásunkon keresztül!
 • Ha munkanapokon 8 és 16 óra között regisztrál, akár 1 órán belül visszahívjuk.
xxxxx
Egyeztetés
 • Telefonos vagy VideoBankon történő tájékoztatás során
  • szakértőnk ellenőrzi a hiteligényléshez szükséges minimális feltételeket,
  • kiszámolja a törlesztőrészletét, és
  • részletes tájékoztatást nyújt a hiteligénylés feltételeiről, folyamatáról, költségeiről és a szükséges dokumentumokról.
 • Az előkalkuláció díjmentes.
xxxxx
Dokumentumok
 • Az igényléshez szükséges dokumentumokról itt tájékozódhat. A dokumentumokat akár elektronikusan is beadhatja az igényléskor. Részletek itt.
 • Újdonság: már munkáltatói igazolás helyett elektronikus keresetkimutatással is igazolhatja jövedelmét, amit bármikor letölthet az Ügyfélkapun keresztül. Bővebb információ
xxxxx
Igénylés
 • A kiválasztott bankfiókban személyesen azonnal benyújthatja Kölcsönigénylését, ha az igényléshez szükséges dokumentumokat a Bank által meghatározott formában magával hozza.
xxxxx
Hitelbírálat
 • Az igénylőlap és a szükséges dokumentumok benyújtását követően igénylését elbíráljuk.
 • A hitelbírálat eredményétől függően állapítjuk meg az igénybe vehető kölcsön végső összegét és feltételeit.
 • Változatlan feltételek melletti jóváhagyás esetén folyósítjuk a technikai számlára a kölcsönt, melyről SMS-ben és levélben is tájékoztatást küldünk.
xxxxx
Folyósítás
 • A kiváltandó hitelt nyújtó hitelintézet nyilatkozatának benyújtását követően a Bank kifizeti a kölcsönösszeget a másik hitelintézet részére a hitelkiváltásra, majd az esetlegesen fennmaradt szabadon felhasználható plusz összeget átutalja a szerződésben megjelölt számlaszámra.


A részletes feltételeket a lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista tartalmazza.

Kérjen visszahívást, és szakértőnk percek alatt kiszámolja törlesztőrészletét!

VISSZAHÍVÁST KÉREK!

Reprezentatív példák

Választott kedvezmény/akció Hitelkiváltó Plusz Aktív számla-használat és Jövedelem450 Aktív számla-használat és Jövedelem300 Új ügyfél300 akció Hitelkiváltó Aktív számla-használat Új Ügyfél akció Kedvezmény nélkül
Kölcsönösszeg: 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft
Futamidő: 60 60 60 60 60 60 60 60
Hitelkamat: 12,95% 12,95% 13,45% 14,45% 15,45% 17,45% 19,45% 21,45%
Hitelkamat típusa: rögzített rögzített rögzített rögzített rögzített rögzített rögzített rögzített
THM: 14,3% 14,3% 14,8% 16,0% 17,1% 19,5% 21,9% 24,3%
A havi törlesztőrészlet összege: 68 182 Ft 68 182 Ft 68 952 Ft 70 507 Ft 72 080 Ft 75 286 Ft 78 566 Ft 81 921 Ft
A hitel teljes díja: 1 120 947 Ft 1 120 947 Ft 1 167 137 Ft 1 260 397 Ft 1 354 823 Ft 1 547 132 Ft 1 743 982 Ft 1 945 280 Ft
hitelbírálati díj: 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft
kamat: 1 090 947 Ft 1 090 947 Ft 1 137 137 Ft 1 230 397 Ft 1 324 823 Ft 1 517 132 Ft 1 713 982 Ft 1 915 280 Ft
Fizetendő teljes összeg: 4 120 947 Ft 4 120 947 Ft 4 167 137 Ft 4 260 397 Ft 4 354 823 Ft 4 547 132 Ft 4 743 982 Ft 4 945 280 Ft


További THM értékekért és reprezentatív példákért kérjük, kattintson!

A THM–ek meghatározása a 2022.10.01-én, az új ügyfél akciók esetében 2022.10.03-án aktuális feltételek, a hatályos jogszabályok, 3.000.000 Ft kölcsönösszeg, 5 éves futamidő továbbá az alábbiak figyelembevételével történt.

A THM számítás során a Bázis 2.0 Számlacsomag, melynek számlavezetési díja 0 Ft, ha az ügyfél rendelkezik hiteltermékkel, az aktív számlahasználat kedvezmény feltételeinek vállalása esetén került figyelembevételre. Számlavezetési szolgáltatás - Bankszámla igénybevétele nem szükséges a kölcsönszerződés megkötéséhez, kivéve az aktív számlahasználat kedvezmény feltételeinek vállalása esetén, azonban ebben az esetben sem szükséges számlavezetési díjhoz kötött számlavezetési szolgáltatás – bankszámla igénybevétele a kölcsönszerződés megkötéséhez.

A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat.

Dokumentumok

Kölcsönigénylés minimális feltételei
Igényléshez szükséges dokumentumok listája
Munkáltatói igazolás fedezetlen hitelekhez
Nyilatkozat a 472020. (III.18.) korm. rendelet szerinti fizetési moratórium tekintetében igényléskor
Személyi Kölcsön mintaszerződés I.
Díj, kondíció - Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista
THM értékek és reprezentatív példák
MNB tájékoztató a hitelfelvételről
MNB tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól
MNB tájékoztató az eladósodás veszélyeiről
Hitelkisokos
Bővebb információ: www.raiffeisen.hu

Telefonos banki szolgáltatás: 06 80 488 588
Raiffeisen Bank Zrt. 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Copyright 2020 © Minden jog fenntartva.

Impresszum Jogi nyilatkozatok